top of page
DSC_4487.jpg

刺繡領片罩衫洋裝

尺寸:90-130cm
製作時間:約 5 小時

(需分兩次上課:第一次為刺繡教學,第二次為洋裁製作)
學費:2000元

(含刺繡教學、領片材料,不含洋裝材料費)

*如想要一般領片,不加刺繡,學費為1500元

 

​製作難度

★★★★☆

製作重點

​刺繡、前開襟製作、抽皺

DSC_4488.jpg
DSC_5313.jpg
DSC_5323.jpg
DSC_5318.jpg
bottom of page